Zdravá výživa a stolovanie

     12. november  2019 bol na našej škole dňom plným zdravých jedál a nádherného stolovania. To, čo dokázali žiačky Hotelovej akadémie, si zaslúži veľký obdiv. Všetko sa pripravovalo a prezentovalo pre všetkých žiakov našej školy.

     V úvode PaedDr. A. Fecura, riaditeľ školy, privítal hostí i prítomných žiakov a  Mgr. V. Belančinová, zástupkyňa riaditeľa školy, oboznámila prítomných žiakov o priebehu aktivity a zároveň predstavila prítomných pedagógov z Hotelovej akadémie. V školskej jedálni boli pripravené stanovištia,  na ktorých žiačky Hotelovej akadémie prezentovali svoje „umenie.“

       Na prvom  stanovišti žiačky podávali informácie o odboroch, ktoré sú na tejto škole a zároveň sa pochválili zážitkami na Cypre, kde praxovali. Tejto praxe sa zúčastnili prítomné dievčatá Zuzana Kuľhová a Anastázia Murníková pod vedením Mgr. G. Hrehovej.

      Druhé stanovište mali na starosti žiačky Sára Kručeková a Diana Hodorová pod vedením MVDr. Ľ. Duričkovej, ktoré pre žiakov pripravili zdravé nátierky a zdravé koláčiky.

      Zahanbiť sa nedali ani dievčatá, ktoré pripravili veľmi chutné SMOOTHIE pod vedením MVDr. Ľ. Duričkovej.

      Tretie stanovište, ktoré patrilo zdravým miešaným nápojom,  prezentovali Lesana Chalupková a Bibiana Drabová pod vedením Mgr. G. Hrehovej.

      Keďže Vianoce sú predo dvermi a vianočné stolovanie k nim patrí, štvrté stanovište sa nieslo      pod názvom „Ako sa správne stoluje?“ Tejto úlohy sa ujali dievčatá Zuzana Kuľhová a Anastázia Murníková pod vedením Mgr. G. Hrehovej.

Žiaci našej školy boli unesení kreativitou žiačok, ktorým to išlo od ruky.

      Na piatom stanovišti si mohli žiaci vyskúšať správne skladanie obrúskov, bez ktorých si stolovanie nevieme predstaviť. Pomáhali im pri tom Kristína Liana Mičková a Simona Babinská pod vedením odborníčky Mgr. G. Hrehovej.

      Zaujímavý názov malo šieste stanovište. Dievčatá ho nazvali  „Tabule“ (naaranžované stoly), ktoré boli lákadlom pre oči žiakov a učiteľov.  Tabule boli zamerané na jesennú a  vianočnú tematiku. Obidve tabule s láskou pripravili žiačky pod vedením Mgr. G. Hrehovej a Ing. B. Balažovej.

Celý priebeh aktivity mala na starosti Mgr. D. Laudová.

      Záver aktivity patril PaedDr. A, Fecurovi, ktorý sa  poďakoval pedagógom a žiačkam Hotelovej akadémie za vynikajúcu spoluprácu a prípravu aktivity a Mgr. V. Belančinová spolu s Mgr. D. Laudovou sa pripojili s poďakovaním za kvalitne odvedenú prácu.

      Na záver len toľko, že škola Hotelová akadémia v Humennom vychováva veľa šikovných študentov.

Mgr. V. Belančinová

« 1 z 2 »

Comments are closed.