Kyberšikana na školách

Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov – trvajúce spravidla dlhší čas.

Páchateľ – ktorého voláme aj agresor – koná často anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útoky prichádzajú.

Tieto poznatky by mali vedieť všetky deti na škole primeranou formou už od útleho veku. Dnešná doba prináša rôzne nástrahy, pred ktorými musíme naše deti chrániť a jednou z foriem je informovanosť a prevencia. Preto sme k nám pozvali psychologičku Mgr. Valentínu Lučkaničovu z CPPP, ktorá žiakom 4.A a 4. B formou rozhovoru a modelových situácií priblížila problematiku kyberšikany, aby im vysvetlila jej nebezpečenstvo a spôsob, ako sa jej vyhýbať.

Deti sa dozvedeli dôležité informácie, ktoré im budú určite prospešné v prípade nepríjemnosti v oblasti kyberšikany

Darina Poláková

Comments are closed.