Hodina deťom – celoslovenská zbierka

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Aj v tomto roku 14. novembra prebiehala celoslovenská zbierka, do ktorej sa pravidelne zapája aj naša škola. Svojimi príspevkami sa snažia naši žiaci pomôcť všetkým deťom, ktoré to potrebujú.

Tím dobrovoľníkov so žltou pokladničkou zložený z našich ôsmakov a deviatakov navštívil jednotlivé triedy, v ktorých naši žiaci prispievali dobrovoľným príspevkom podľa svojich možností. Vyzbierané peniaze boli zaslané na účet nadácie Hodina deťom.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili a svojou účasťou pomohli deťom, ktoré  túto pomoc potrebujú.

Naši dobrovoľníci pracovali v zložení: A. S. Buhajová, V. Marinčáková, S. Šafranová z 8.A, z 9.A J. Aľušík, N. Gombárová, S. A.  Karšková a T. Volochová.

D.Cmarová

« 1 z 2 »

Comments are closed.