Lampiónový sprievod

V piatok 25. októbra v podvečer sa nádvorie školy rozsvietilo. Niekoľko desiatok lampiónov, ktoré si niesli ich hrdí majitelia, deti i dospelí, ožiarilo priestranstvo pred školou, aby sa po krásnych tónoch piesne Aleluja mohol prítomným prihovoriť riaditeľ školy Alexander Fecura. Ten vyzdvihol hlavnú myšlienku Lampiónového sprievodu – stretnúť sa s ľuďmi, ktorých máme radi, na ktorých nám záleží a na ktorých sme si možno v zhone už dlhšie nenašli čas. Alebo sa s nimi aspoň spojiť myšlienkou, cez svetielko lampióna a poslať im láskou naplnený pozdrav. A potom sa blikajúci sprievod, ktorý tvorili žiaci našej školy či iných škôl, ich rodičia, učitelia, obyvatelia mesta vydal pod vedením autorky myšlienky pedagogičky Andrei Hirkovej ulicami už medzitým do tmy ponoreného sídliska. A postupne priberal ďalších, ktorí sa s lampiónom či bez rozhodli podporiť spolupatričnosť medzi nami. Tí skôr narodení si nostalgicky zaspomínali na v mladosti absolvovaný nejeden lampiónový sprievod, tí mladší zase s chuťou podporili znovurodiacu sa krásnu tradíciu.

Ak sa nám podarilo potešiť Vás a spríjemniť jeden z posledných teplých tohtoročných večerov, sme veľmi radi a tešíme sa ďalšie príjemné stretnutia.


Comments are closed.