Vyhodnotenie jesennej výstavy

22. októbra vo vestibule našej školy sa uskutočnilo vyhodnotenie jesennej výstavy, do ktorej sa zapojili žiaci jednotlivých tried. Výstavka prezentovala plody jesene a bola dotvorená fantáziou našich žiakov.

Nakoľko všetky výrobky žiakov boli veľmi zaujímavé a kreatívne, vo vestibule sa zišli zástupcovia jednotlivých tried, aby prevzali pre svojich spolužiakov sladké odmeny.

K žiakom sa prihovoril pán riaditeľ, PaedDr. A. Fecura, ktorý poďakoval žiakom za snahu a prípravu výstavky s jesennými plodmi, k nemu sa pridala i pani zástupkyňa, Mgr. V. Belančinová, ktorá tiež ocenila zručnosť a kreativitu žiakov.

D. Cmarová

Comments are closed.