PLODY NAŠEJ ZEME

Jeseň je ročné obdobie plné farieb, dlhé horúce dni sa skrátia a zostanú chladné.

V našej škole práve naopak vestibul ožil plodmi jesene, ktoré doniesli žiaci, aby sa popýšili farebnou krásou prírody.

Pravidelne sa každý rok koná pod vedením p. uč. Belančinovej nádherná výstava plodov jesene spojená so súťažou pod názvom PLODY NAŠEJ ZEME.

Žiaci spolu s triednymi učiteľmi so zapojením rodičov pripravili prekrásnu farebnú paletu plodov,  ikebán, listov stromov, výrobkov z tekvíc, čo svedčí o veľkej kreativite našich žiakov.

Výstava bola zorganizovaná tak, aby sa každá trieda zvlášť prezentovala. Najkreatívnejšie výrobky žiakov budú odmenené sladkosťami.

Všetko sa dá zhodnotiť jednou vetou, že nápaditosť výrobkov vymodelovaných z plodov, ktoré nám poskytla pani jeseň, padla na úrodnú pôdu, teda do rúk šikovných žiakov ZŠ Laborecká.

A tak sa každý rok vestibul školy premení na jesennú oázu plodov našej zeme.

Mgr. V. Belančinová

Comments are closed.