Sme Zelená škola!

Dňa 9. 10. 2018 sa v Bratislave, v divadle Aréna, konala slávnostná CERTIFIKÁCIA Zelenej školy, kde sa aj naša škola pripojila k 99 školám po celom Slovensku, ktoré nielen myslia, ale aj konajú environmentálne. Súčasťou tohto významného podujatia bolo získanie medzinárodného certifikátu Zelená škola a vlajky siete Eco –Schools Tešíme sa z úspechu a ďakujeme koordinátorke Mgr. Dominike Laudovej za vedenie projektu a kolégia – Zelená sila, Mgr. Viere Belančinovej za výtvarné spracovanie environmentálnych aktivít, PaedDr. Ľubomírovi Kunášovi za praktické aktivity  a všetkým zúčastneným učiteľom a žiakom, ktorí napomohli k získaniu tohto ocenia.

Laudová

Comments are closed.