Imatrikulácia prvákov

Opäť začal ďalší školský rok a s ním do školy prišli i noví prváci, ktorí sú u nás už tradične pasovaní za právoplatných členov kolektívu žiakov našej školy.

Vo štvrtok 3.10.2019 sa naši prváci predviedli s tým, čo sa už za krátky čas v priebehu mesiaca v škole naučili. A nebolo toho málo. V krátkom kultúrnom programe čítali a písali písmená, počítali príklady, spievali, aj cvičili. Celý priebeh mal svoj dej, ktorý sa niesol v duchu školskej práce. Školáci ukázali, že si zaslúžia vstúpiť do našich radov.

Po kultúrnej vložke a po sľube na veľkú ceruzu dostali pekné diplomy a čakalo ich chutné pohostenie. Nakoniec si ešte zatancovali s ich staršími spolužiakmi.

Aj týmto milým aktom sme chceli ukázať našim žiakom, že si pokladáme za česť, že si vybrali práve našu školu a budeme sa snažiť, aby sa z nich stali šikovní a slušní ľudia, ktorí sa budú vedieť v živote bez menších problémov presadiť.

Darina Poláková

« 1 z 2 »

Comments are closed.