Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok bol už jeho 5. ročníkom. Hlavnou témou kampane ostáva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Naša škola sa do projektu zapojila a 27.9.2019 zorganizovala Laborecký viacboj. Žiaci druhého stupňa súťažili v 4 atletických disciplínach – beh na 60m, beh na 300m, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou. Súťažilo sa v 4 kategóriách a to: kategória mladších žiakov, mladších žiačok, starších žiakov a starších žiačok.

Súťažilo sa podľa pravidiel atletiky a bodové hodnotenie súťaže bolo rovnaké ako pri majstrovstvách atletiky ZŠ a SŠ.

Víťazi jednotlivých kategórií

kategória mladších žiakov:                                                 kategória mladších žiačok:

1.miesto          Adam Voloch                                                1.miesto          Natália Balogová

2.miesto          Oliver Ferko                                                  2.miesto          Erika Ficíková

3.miesto          Samuel Babinčák                                           3.miesto          Ema Višnaiová

kategória starších žiakov:                                                   kategória starších žiačok:

1.miesto          Samuel Ferčák                                               1.miesto          Lenka Šimonová

2.miesto          Rudolf Goroľ                                                2.miesto          Klaudia Pašeková

3.miesto          Maroš Šulovský                                             3.miesto          Anna Stephanie Buhajová

Žiaci 1. -4. ročníkov plnili v telocvični tieto disciplíny:

  • skok z miesta, šplh na žrdi, hod medicimbalom a beh na 50m.

Každý ročník súťažil osobitne a deti si mohli porovnať svoje výkony medzi sebou.

V prvom ročníku mal najlepšie výsledky Oleg Lytvyn, v druhom ročníku Andrej Jakubov, Timea ŽipajováDaniela Sivecká, v treťom ročníku Peter Cvik, Viliam AndrejčákKristína Hrešková a v štvrtom ročníku mali najlepšie výkony Alexander Lytvyn, Adam Biľo, Ema Majurníková a Nina Dická.

Ale všetci súťažiaci sa veľmi snažili a podali tie najlepšie výkony, za čo im patrí pochvala.

Mgr. Vladimír Voroňák a Mgr. Darina Poláková

« 1 z 2 »

Comments are closed.