Hudbu máme radi

Naša škola je už známa tým, že v hudobnej oblasti dosahujeme dlhodobo výborné výsledky. Naši žiaci pod vedením p. uč. Ďugošovej zvíťazili v celosloveských kolách v speve, kde medzi najvýraznejšie talenty patria: Vanda Marinčáková, Tamara Volochova , Ema Banduričová. Ale svoju cestu ku kariére si razia už aj mladšie žiačky – Nela Mesárošová, Michaela Kanalašová,  Zuzana Biľová, Sofia Gombárová a postupne objavujeme  ďalšie  nové talenty.

Vzťah k hudbe je potrebné pestovať u detí od mala. Preto navštevujeme so žiakmi rôzne kultúrne podujatia, divadelné akcie i koncerty. Jedným zo série koncertov bol aj výchovný koncert dňa 6. septembra, na ktorom sa predstavili žiaci ZŠ z Moravy s pekným programom zloženým z piesní stredoveku a postupne až po dnešné moderné trendy.

V závere vystúpil aj súbor Chemloňáčik  pod vedením p. Kerekaniča, ktorý si z našej školy vybral a vytrénoval nejednu žiačku a dotiahol to s nimi ozaj na peknú úroveň.

Mnohé deti takýmto spôsobom začínali svoju hudobnú cestu a nakoniec sa to stalo ich povolaním. Veríme, že aj nám sa podarí niektorým žiakom vybrať si takúto hudobnú cestu životom.

D. Poláková

Comments are closed.