Otvorenie školského roka 2019/2020

„Modrý vták neba naďalej si plachtí.
Ale ja skrúcam prázdninové
plachty na lodi s menom: LESNÁ MALINA.
je september.
A škola začína.“                  ( Libuša Fridová )

Aj keď  počasie v to ráno bolo vrtkavé, daždivé, žiaci privítali nový školský rok s úsmevom na tvári.

Zvítali sa opäť so svojimi spolužiakmi, pozdravili učiteľov školy. Niektorí prekročili brány školy s istotou a odvážne, iní so zvedavosťou v očkách, čo im pripraví tento školský rok.

Nový školský rok otvoril riaditeľ školy, PaedDr. A. Fecura, ktorý privítal zástupkyňu riaditeľa školy, Mgr. V. Belančinovú, všetkých učiteľov školy, žiakov a ich rodičov. Zvlášť privítal pani zástupkyňu primátora mesta Humenné, RNDr. Máriu Cehelskú. Zaželal všetkým žiakom veľa úspechov v novom roku, najmä deviatakom, ktorých čaká prvá životná skúška Testovanie 9. Novým žiačikom, prváčikom, poprial, aby sa im v našej škole páčilo a aby s radosťou prechádzali denno-denne bránami školy.

Bolo nám cťou, že na otvorenie školského roka prijala pozvanie zástupkyňa primátora mesta Humenné RNDr. Mária Cehelská. Svojím príhovorom oslovila nielen žiakov, ale aj ich rodičov.

Tí najmladší žiaci sa v triede zoznámili so svojou triednou učiteľkou, Mgr. M. Ďugošovou a za prítomnosti zástupkyne mesta, RNDr. M. Cehelskej, riaditeľa školy, PaedDr. A. Fecuru a zástupkyne riaditeľa školy, Mgr. V. Belančinovej im boli odovzdané balíčky ako štart do prvého ročníka.

Prvý deň v škole im spríjemnili aj pani kuchárky, ktoré pre nich  pripravili sladké koláčiky.

Oficiálnu časť máme za sebou a nám neostáva nič iné, len popriať všetkým učiteľom a ich žiakom veľa úspechov počas celého školského roka, optimizmu, dobrej nálady a hlavne mnoho trpezlivosti.

D.Cmarová

Comments are closed.