Vanda druhá na Slovensku!

Dňa 26. júna 2019 sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave pod gesciou operného speváka Petra Dvorského uskutočnil 29. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019. V tomto roku zase aj s humenským zastúpením. Mesto Humenné a Prešovský kraj na tejto súťaži reprezentovala žiačka ZŠ Laborecká 66 Humenné siedmačka Vanda Marinčáková, ktorú na súťaž pripravila učiteľka Mgr. Mária Ďugošová. Bola to jej už štvrtá finálová účasť, tentokrát súťažila v 3. kategórii pre žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ a v silnej konkurencii sa veru nestratila. Po predchádzajúcich oceneniach – Cene primátora mesta Pezinka a Zlatom slávikovi v nižších kategóriách zabodovala aj tentokrát a pre Humenné vyspievala 2. miesto a získala Strieborného slávika. Gratulujeme Vande a jej učiteľke a zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta a kraja.

Comments are closed.