Laborecká Open

1.júna sa uskutočnil na školskom ihrisku ZŠ Laborecká 5. ročník zábavno-súťažného podujatia Laborecká Open s finančným príspevkom mesta Humenné.  Aj tento ročník priniesol zábavu i súťaživosť medzi deťmi nielen našej školy, ale i pre deti celého Sídliska III a samozrejme aj pre ich rodičov.

Laboreckú Open otvoril a všetky deti s rodičmi privítal riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura. Po registrácii si deti vyskúšali svoje sily na jednotlivých stanovištiach a tu sa museli snažiť aj rodičia, aby dvojica získala čo najväčší počet bodov. Na dvadsiatich súťažiacich s najväčším počtom bodov  čakali zaujímavé vecné odmeny. Každé dieťa však bolo odmenené sladkosťou a za svoju snahu a trpezlivosť si odnieslo aj diplom.

Priebeh podujatia spríjemnili svojím vystúpením dievčatá I. stupňa, ktoré zatancovali fľaškový tanec. Na podujatí vystúpili aj naši bývalí žiaci, Dominika Kračanská a Daniel Andrejčák, ktorý Dominiku počas jej spevu sprevádzal hrou na gitare.

Tí najmladší sa potešili trampolíne, na ktorej sa poriadne vyšantili. Ani tento rok nechýbali na Laboreckej Open koníky, ktoré priviedol pán Štefan Barančik a na ktorých sa mohli všetky deti dosýta povoziť.

Atmosféra bola perfektná a nálada výborná. Deti a ich rodičia sa nielen zabavili, ale si aj poriadne zasúťažili. Všetci sa už tešíme na 6. ročník podujatia Laborecká Open 2020.

D.Cmarová

« 1 z 4 »

Comments are closed.