Čítajme si … 2019

30.mája sa uskutočnil 12. ročník 6-hodinového čitateľského maratónu Čítajme si … 2019, ktorého organizátorom je Linka detskej istoty a krstnou mamou prozaička Oľga Feldeková.

Do čitateľského maratónu sa zapojili aj žiaci našej školy v počte 150. Čítalo sa v školskej knižnici i v učebniach jednotlivých ročníkov. Čítali všetci žiaci, počnúc prvým ročníkom a končiac deviatakmi. Jednotlivé triedy si vybrali literatúru primeranú veku žiakov a svoj čitateľský maratón čitatelia aj spečatili podpisom na diplomy, ktoré boli pripravené pri tejto príležitosti.

Čitateľský maratón v tomto roku neprekonal celoslovenský rekord 38 853 čitateľov z roku 2018. V tomto roku sa do čítania na Slovensku zapojilo 32 425 žiakov.

D.Cmarová

« 1 z 2 »

Comments are closed.