V speve sa nám darí

Už dlhé roky naša škola dosahuje vynikajúce výsledky v speváckych aktivitách, čím naši žiaci získavajú popredné umiestnenia nielen v okresných, ale aj celoslovenských súťažiach. Veľkú zásluhu na tom má p. uč. Ďugošová, ktorá mladých spevákov vedie k úspechom už od prvého ročníka ZŠ.

V tomto školskom roku Vihorlatské múzeum uskutočnilo dňa 10.5.2019 v koncertnej sále Vihorlatského múzea regionálnu súťaž detského hudobného folklóru, ktorého sa zúčastnilo69 detských spevákov a dve spevácke skupiny z 15 ZŠ .

Na festival rusínskej piesne Spevy môjho rodu postupujú žiačky:

Tamara Volochová, Nela Mesárošová, Vanda Marinčáková a Zuzana Biľová.

Na festival ľudovej piesne Zempľin špiva – program Zo struny na strunu postupujú žiačky:

Tamara Volochová, Nela Mesárošová, Vanda Marinčáková, Michaela Kanalošová a Sofia Gombárová.

Sme hrdí na to, že sa na našej škole rodia a pod odborným zdokonaľujú talenty, ktoré úspešne reprezentujú našu školu. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Darina Poláková

Comments are closed.