Laborec

V rámci aktivity Chráňme si Laborec v spolupráci s Vihorlatským múzeom si pani RNDr. Zuzana Andrejčáková pripravila prednášku a aktivity o flóre a faune Laborca pre žiakov 2.A. Na oplátku jej naše deťúrence ukázali svoje projekty o Laborci a zaspievali pesničku.

Comments are closed.