Deň matiek – akadémia

„Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc.“ – Washington Irving

S mamou nás spája puto, ktoré sa nedá rozdeliť. Je pevné, pretože je vytvorené matkinou láskou k svojmu dieťaťu. Nesmieme zabúdať, že to, čo nám matky dávajú, nie je samozrejmosťou. Preto im aj v čase každodenných starostí či problémov, ktoré prináša         so sebou sám život, nezabudnime vzdať úctu a poďakovať. Pamätajme, že nie sme na tomto svete stále, ani naše mamy nie.

Žiaci ZŠ Laborecká vyjadrili svoju lásku i vďaku mamkám 7. mája na akadémii, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa matiek. Úprimné slová vďaky a úcty sa niesli celým bohatým programom, ktorým žiaci školy vyjadrili to, čo skrývajú v hĺbke svojich srdiečok. Každý účinkujúci svojím vystúpením vyjadril mamkám svoj nekonečný obdiv za ich starostlivosť a opateru.

Slávnostnú akadémiu otvoril a milým slovom sa prihovoril riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura.

Sprievodné slovo počas celej akadémie mali dievčatá 9.A triedy, Aneta Gabriková a Adriána Slobodníková, ktoré moderovanie zvládli na profesionálnej úrovni.

Všetci účinkujúci sa snažili a vydali zo seba maximum. Sálou sa ozývali tóny hudby, prenikajúce hlboko do sŕdc, pri ktorých slov netreba. Úsmev na tvárach vyvolali mladší žiaci, ktorí predstavili variabilitu tanečných choreografií, medzi ktorými sú aj chlapci tanečnej skupiny L – river, ktorí postúpili a zúčastnia sa v týchto dňoch na Majstrovstvách Slovenska v Leviciach. Žiaci sa svojim mamičkám prihovárali básnickým slovom nielen v slovenskom jazyku.  Melancholická pieseň v ruskom jazyku, verše zarecitované v angličtine či nádherné ľudové piesne v podaní dievčat, ktoré nás reprezentujú na celoslovenských súťažiach, Vandy Marinčákovej i Tamary Volochovej, ale aj najmladších nádejných speváčok, vyvolali fantastickú atmosféru.

Hovorí sa, že aj kvet má svoju dušu a reč.  A práve ním obdarovali svoje mamičky všetci účinkujúci a veríme, že ním vyčarili úsmev na ich tvárach, pohladili dušu i potešili.

Jedno veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí svojím programom vytvorili v sále neopísateľnú atmosféru a tiež všetkým učiteľom i vychovávateľom, ktorí mali veľký podiel             na príprave programu či výzdobe sály, ktorú zabezpečila zástupkyňa riaditeľa školy,           Mgr. Viera Belančinová.

Mgr.  Darina Cmarová

« 1 z 4 »

Comments are closed.