Deň Zeme v našej škole

 „Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte lepšie.“

Albert Einstein

 

Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti. 21. marca. V súčasnosti si Svetový deň Zeme pripomíname od roku 1970 z konferencie OSN. Od roku 2010 tento deň získal aj názov – Svetový deň Matky Zeme. Slovné spojenie Matka Zem , v niektorých jazykoch znamená živiteľka, čo odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a človekom.

Aj naši žiaci citlivo reagujú na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí, ktorých jediným vinníkom je – človek.

V úvode dňa v každej triede prebiehali edukačné aktivity zamerané na starostlivosť o životné prostredie. So zvyšujúcou sa teplotou si žiaci vyhrnuli rukávy a pustili sa do praktických aktivít. Žiaci piateho ročníka vyzbierali odpadky v okolí školy. Žiaci vyšších ročníkov sadili  trvalky do kvetináčov, ktoré si samy vyrobili v rámci hodín technickej výchovy, vysadili nové ihličnaté stromy, a osadili nové vtáčie búdky.

Žiaci nižších ročníkov a výtvarníčky II. stupňa pod vedením pani učiteľky Belančinovej predviedli svoju výtvarnú zručnosť súťažou  – Moja Zem.

Siedmaci sa pri príležitosti Dňa Zeme zamerali na riešenie hlavného problému na Zemi – Narušenie rovnováhy klímy. Najprv sledovali film – HOME. Svoje zistené informácie zapisovali do pracovného listu – Karta pozorovateľa. Následne zadefinovali hlavný problém, príčiny a dôsledky problému, ktoré sme si spoločne prediskutovali. Nezahanbili sa ani svojimi výtvarnými zručnosťami, kde usilovne sa ako včielky zapojili do aktivity stromový diagram.

Všetci žiaci pristupovali k aktivitám usilovne, zodpovedne a hravo. Uvedomili si, že ochrana prírody je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej Matky Zem.

 „Zem je to, čo máme všetci spoločné.“

Wendell Berr

« z 4 »

Comments are closed.