Matematika hrou

Že matematika môže byť zaujímavou a najmä hravou, sa presvedčili žiaci 5.A na hodine matematiky. Pokúšali sa vytvárať stavby z kociek, a tak získané teoretické vedomosti premieňať na praktické zručnosti.

Práca s kockami bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Podľa predložených plánov museli stavbu zrealizovať a naopak, vytvorenú stavbu zobraziť v plánoch.

Môžeme konštatovať, že predložené úlohy žiaci zvládli hravo.

D.Cmarová

Comments are closed.