Matematická olympiáda – okresné kolo

30. januára 2019 prebiehalo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Za tieto ročníky nás reprezentovali žiaci Alica Filčáková z 5.A triedy, ktorá sa umiestnila na 10. mieste a Maroš Soták z 9. A triedy sa umiestnil na 7. mieste.

30.apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v Matematickej olympiáde pre žiakov šiestych, siedmych a ôsmych ročníkov. Opäť sme mali úspech. Ján Aľušík z 8.A triedy obsadil nádherné 1. miesto, Martin Filčák zo 6.A sa umiestnil na 4. mieste a Sandra Šafranová zo 7.A triedy obsadila 6. miesto.

Všetkým našim žiakom blahoželáme!

D.Cmarová

Comments are closed.