Deň narcisov 2019

Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov. Naši žiaci sa dobrovoľne rozhodli, že podporia tých, ktorí bojujú s rakovinou.

Naše deviatačky ( Laura Kopilová, Viktória Čabáková, Adriána Slobodníková, Aneta Gabriková a Jana Chalachanová ) rozdávali za dobrovoľný príspevok žiakom školy žltý narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti s onkologickými pacientmi. Žiaci svoj príspevok dávali s vedomím, že aj oni môžu pomôcť a uľahčiť život nielen tým pacientom, ktorí bojujú s touto chorobou, ale taktiež pomôcť aj im rodinám.

D.Cmarová

« 1 z 3 »

Comments are closed.