Sokoliari v našej škole

5.4.2019 sa žiaci našej školy potešili. Zavítala k nám sokoliarska skupina Horus, ktorá nám predstavila vo svojom programe život dravcov. Žiaci sa mohli zoznámiť so sokolom rárohom, myšiakmi, plamienkou driemavou, sovou patagónskou, výrom skalným a kondorom morkovitým.

Sokoliarske umenie fascinuje ľudí už oddávna. Aj naši žiaci s obdivom hľadeli na majstrovstvo sokoliarov, na krásu a majestátnosť dravcov s rešpektom a úctou.

D.Cmarová

« 1 z 2 »

Comments are closed.