Spevy môjho rodu 2019

V dňoch 24.- 26.marca 2019 sa v Humennom a Medzilaborciach uskutočnil 15. ročník festivalu detských spevákov rusinských ľudových piesní Spevy môjho rodu 2019. Organizátormi podujatia  boli Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum, Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Maticou slovenskou, Prešovským samosprávnym krajom a mestami Humenné a Medzilaborce.

Na festivale sa predstavili vybraní speváci rusinských piesní z regiónov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník. Bardejov a Stará Ľubovňa za hudobného sprievodu ľudovej skupiny Sokolej z Humenného.

Už každoročne sa tejto súťaže zúčastňujú i žiačky našej školy podvedením p. uč. Ďugošovej, ktorá ich dlhodobo pripravuje. Našu školu reprezentovali žiačky Tamara Volochová z 8. A a Vanda Marinčáková zo 7. A triedy, ktorá získala na podujatí najvyššie ocenenie.

Sme hrdí na to, že máme na škole aj také talentované a usilovné žiačky, ktoré zviditeľňujú a reprezentujú našu školu, za čo im patrí naše poďakovanie.

Mgr. Mária Ďugošová

Comments are closed.