Karneval

Obdobie zábavy a veselosti sa končí, po fašiangoch  nastáva čas 40-dňového pôstu. Pre dospelých  to bolo obdobie plesov a pre deti čas karnevalov.

Žiaci našej školy využili posledné fašiangové dni a 1. marca sa telocvičňa našej školy zmenila na miesto, kde sa stretli bytosti z rôzneho sveta i obdobia. Masky boli originálne, nechýbala pri ich výrobe dávka kreativity.

Karneval otvoril a všetkých žiakov privítal riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura. Zaželal všetkým príjemnú zábavu a členom poroty správne rozhodnutie pri oceňovaní masiek. Tie sa aj predstavili pochodom za tónov hudby.

Výbornú atmosféru okorenili svojím spevom aj najmladší žiaci pod vedením svojej pani učiteľky, Mgr. Márie Ďugošovej.

Zábava bola výborná, tanečné kolá striedali súťaže, ktoré pripravili pre svojich spolužiakov žiaci vyšších ročníkov pod vedením Mgr. Dominiky Laudovej a Mgr. Andrey Hirkovej.

Každý karneval končí vyhodnotením najlepších masiek. Pre našu porotu v zložení Mgr. Viera Belančinová, Mgr. Agnesa Labunová a Bc. Viktória Číževská to nebolo vôbec ľahké. A tak sa porota rozhodla oceniť z každej triedy najlepšiu masku a zo všetkých masiek udelila prvé tri miesta tým maskám, ktorých príprava bola náročná a vyžadovala si aj dávku zručnosti.

Karnevalom sme v našej škole ukončili fašiangové obdobie radostne, veselo a na záver so sladkou odmenou pre všetkých.

D. Cmarová

« 1 z 4 »

Comments are closed.