Tom a Elo na našej škole

Všetko sa to začalo pred niekoľkými mesiacmi, v decembri. Dvojica sympatických detských zabávačov Tom a Elo vyhlásila na sociálnej sieti súťaž o najzaujímavejšie a najkreatívnejšie video k svojej vianočnej piesni. Žiaci zo školského klubu detí, medzi ktorými boli aj tanečníci z L-River, sa rozhodli tiež zapojiť do súťaže. Pod vedením vychovávateľky Mgr. Andrei Hirkovej pripravili a nacvičili choreografiu, ktorú následne nahrali ako videoklip. Ten sme zaslali Tomovi a Elovi a netrpezlivo čakali na výsledok. A ten sa dostavil – 8. januára sme si v elektronickej pošte našli mail tohto znenia: „Píšeme Vám vo veľmi pozitívnej nálade. Ako už asi viete a tušíte – VYHRALI STE NAŠU SÚŤAŽ. Ocenili sme Vašu tanečnú kreativitu a nápad.“ A ako výhru nám chlapci ponúkli zdarma predstavenie AKO TOM PRIBRAL. Toto predstavenie o zdravej výžive a správnom pohybe nám Tom a Elo prišli predviesť posledný februárový deň. Publikum im tvorili žiaci prvého stupňa, ktorých doplnili vzácni hostia – deti z materských škôl na Třebíčskej ulici, Ulici dargovských hrdinov a zo Súkromnej materskej školy Duchnovičova 26. Počas programu sa deti s pomocou Toma a Ela naučili základné cviky a všetci si spolu s chuťou zacvičili a zaspievali. Hravou formou si zopakovali zásady správnej životosprávy a významu športovania pre zdravý vývin ľudského tela. Pri vystúpení sa predviedli aj chlapci, ktorí vystúpenie pre našu školu svojim tanečným videoklipom vybojovali.

« 1 z 3 »

Comments are closed.