Ako funguje lesný ekosystém?

Žiaci 5.A si v rámci hodín biológie skupinovým vyučovaním zopakovali čo je to ekosystém a pomocou pracovných listov a vlastnej kreativity vytvorili ekosystém lesa s viacerými vzťahmi medzi lesnými organizmami.

Comments are closed.