Ako lesu (ne)pomáhame

Pod týmto názvom sa žiaci prvého stupňa, štvrtáci zo 4.A spolu so svojou učiteľkou p.Szilvásiovou a žiačky 8.A pod vedením pani učiteľky Laudovej  zapojili do celoškolského projektu  Zelenej škola. Aktivita zameraná na zeleň a ochranu prírody prebiehala na triednických hodinách v mesiacoch december a január. Žiaci  v rámci tejto   témy vytvorili  najprv 3d  mini lesné spoločenstvo  s názvom „Podoby lesa“, kde uplatnili   svoju  kreativitu a  fantáziu z  hodín  výtvarnej  výchovy  a  pracovného  vyučovania. Na  vytvorenie podôb  lesa  použili  odpadový materiál. A  keďže  všetky aktivity   Zelenej  školy  majú  podporovať  sedem  „ Z“  ako  zmeniť  svoju  školu,  záujem  mladších   žiakov  školy sa rozhodli   upútať  plagátom „hovoriaceho  stromu“ a projektom  „Prečo  zbierame  starý  papier?“  Všetky   tieto  tri  zoradené   nápady majú  zaktivizovať  okolie, aby sa  aj ostatní  členovia  našej  komunity zapojili  do  zmien, vďaka  ktorým pozitívne  ovplyvníme  životné prostredie.

Comments are closed.