2% z daní pre ZŠ Laborecká

Vážení rodičia, vážení priaznivci Základnej školy Laborecká 66 Humenné,

v záujme zlepšenia materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti naša škola úzko spolupracuje s občianskym združením Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné, ktoré vzniklo práve Vašou zásluhou. Združenie bolo aj v tomto roku zaregistrované ako prijímateľ podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V posledných dvoch rokoch boli z prostriedkov získaných z 2% daní zakúpené kovové šatňové skrinky pre 3 triedy. V tomto roku by sme chceli za získané peniaze pokračovať vo vybavovaní šatní skrinkami.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o venovanie podielu zo zaplatenia svojej dane práve občianskemu združeniu ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY LABORECKÁ UL. HUMENNÉ a tým zároveň našej škole.

Ak sa tak rozhodnete a ste zamestnanec:

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Vyplňte Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať do tlačiva Vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na sekretariáte školy a u triednych učiteľov.
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (bude nám oznámené meno a adresa, NIE poukázaná suma)
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne do 26.04.2019 riaditeľovi školy, ktorý tlačivá doručí na daňový úrad miesto Vás.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

  1. Pri vypĺňaní daňového priznania vyznačte do už uvedených kolóniek na poukázanie 2% z dane údaje občianskeho združenia (názov, IČO), ktoré sú uvedené nižšie. Uvediete tiež výšku poukázanej dane, musí byť minimálne 3 €.
  2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Postup krokov na poukázanie 1,5 pre právnické osoby konzultujte s predsedníčkou ZRPŠ alebo riaditeľom ZŠ.

Názov:  Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné

Právna forma: občianske združenie

Sídlo:  Laborecká 1893/66, 066 01 Humenné

IČO:  42384613

Bc. Viktória Čiževská, v. r.                                         PaedDr. Alexander Fecura, v. r.

   predsedníčka ZRPŠ                                                                   riaditeľ školy


Tlačivo na stiahnutie

Comments are closed.