EKOALARM

Naša škola sa zapojila som projektu EKO ALARM, ktorý prebieha po 200 školách na celom Slovensku. Každá trieda v našej škole dostala 2 koše – žltý na plast a modrý na papier. Koše sú vyrobené z použitých zubných kefiek CURAPROX.

Našou úlohou však je, sa aj niečo naučiť. Začali sme I. modulom „PREČO TRIEDIŤ ODPAD?“ kde pod vedením pani učiteľky Laudovej, sa vytvorená akčná skupina dozvedela niečo nové o triedení, recyklácií, skládkach a spaľovniach. Toto všetko prostredníctvom zábavných aktivít naučili aj svojich spolužiakov.

V zbere zubných kefiek pokračujeme ďalej. Za akýchkoľvek 100 kefiek ———- získame 1 kôš.

Pomôž aj ty!

Comments are closed.