Koledy pod hviezdami

Na oblohe trubač trúbi                                               
čas radosti, veselý…
Na jeho hlas za prah domov
spolu s vôňou živých stromov
zlietli všetci anjeli.

Na stromček si posadali
a brnkajú v ihličí…
Plameň sviece sa trbliece,
v bielom fraku z perín mraku
spolu s nimi krásny chorál nacvičil:

“Narodil sa Kristus Pán,
radujme sa, tešme sa…
Jasné hviezdy zlatým lúčom
ako kľúčom otvárajú
všetkým ľuďom nebesá.”     ( Jaroslav Rezník )

     Vianoce – najkrajšie a najväčšie kresťanské sviatky sú už za dverami. Rozsvietia plamienok lásky v každom z nás a naplnia naše srdcia pokorou, radosťou z ich  očakávania i čarovnou atmosférou. V tomto čase sme si všetci akosi bližší, otvorenejší a dokážeme naše srdcia otvoriť dokorán pre všetkých ľudí.

     Neodmysliteľnou tradíciou vianočných sviatkov sú koledy a koledníci. Títo prostredníctvom vianočných kolied prinášali ľuďom po domoch šťastie a prosperitu.

     Aj naša škola si zachovala tieto pekné zvyky. 19. decembra pripravila pre ľudí z nášho sídliska program pod názvom Koledy pod hviezdami, ktorými naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi chceli zdôrazniť čaro sviatku Vianoc.

     V úvode programu privítal všetkých prítomných divákov riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura a poprial   im okrem pekného umeleckého zážitku aj šťastné a pokojné vianočné sviatky.

      Bolo nám cťou, že účasť na tejto akcii prijala aj prednostka Mestského úradu v Humennom Ing. Valéria Kurťáková.

     Spevácky zbor humenských učiteľov pod vedením PaedDr. Alexandra Fecuru zdôraznil čarovný okamih Vianoc zaspievaním vianočných kolied. K nim sa pridali aj naši najmladší žiaci so svojimi sólistkami zo 4. ročníka, Michaelou Kanalošovou a Nelou Mesarošovou. Žiaci 9. ročníka svojím spevom vyvolali nostalgickú náladu z blížiacich sa vianočných sviatkov. Umeleckým slovom sa prihovorila žiačka 9. ročníka Laura Kopilová.

      A keďže sa koledy spievali naozaj pod hviezdami, nechýbal pre všetkých teplý čaj i sladký perník, ktorý k vianočnej atmosfére patrí a s ním aj vianočné prianie.

Nech šťastiea radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vásnešťastie a smola.
Nech pohoda vládnenad vianočným stolom
a láskaprevláda nad zlým slovom.

                                                                                        D. Cmarová

Comments are closed.