Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

 17. decembra sa uskutočnilov škole vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňovéhovolania 112 a civilnej ochrany.“

Všetci naši žiaci, ktorí sa zapojili dotejto súťaže, si zaslúžia našu pochvalu. A keďže nemôže byť každý na1. mieste, žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili, boli za svoju prácu ocenení sladkou odmenou.


Comments are closed.