OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa  22. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil 29. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa už tradične zúčastňujú žiaci, ktorí prejavia hlbší záujem o štúdium anglického jazyka, a to na dobrovoľnej báze. V tomto školskom roku sa školského kola zúčastnilo spolu 22 žiakov 2. stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A (4.,5., 6. a 7. ročník) si svoje vedomosti otestovali v písomnej i ústnej forme trinásti žiaci:

 1. Andrejčáková Diana (5.A),
 2. Buhajová Anna Stephanie  (7.A) ,
 3. Danihel Justin (5.A),
 4. Filčáková Alica (5.A),
 5. Franková Natália (6.A),
 6. Goga Jonáš (6.A),
 7. Chalachan Tomáš (5.A),
 8. Mato Matúš (5.A),
 9. Shakery Anna (6.A),
 10. Slobodník Ondrej (5.A),
 11. Soták Tomáš (7.A),
 12. Šafranová Sandra (7.A),
 13. Voloch Adam (5.A).

V kategórii 1B (8. a 9. ročník) sa svojimi znalosťami prezentovali deviati žiaci:

 1. Aľušík Ján (8. A),
 2. Karšková Sofia Anna  (8. A),
 3. Kimák Daniel (9. A),
 4. Kopilová Laura (9. A),
 5. Mihaliková Radoslava    (8. A),
 6. Polivka Adrián ( 9.A),
 7. Slobodníková Adriana ( 9. A),
 8. Soták Maroš ( 9. A),
 9. Židziková Miriama ( 9. A).

Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie a pochvala za reprezentáciu školy. Hojná účasť svedčí o tom, že žiaci sa radi učia cudzie jazyky a chápu význam ich znalosti pre kvalitné uplatnenie sa v súčasnom svete. Osobitné uznanie chceme vyjadriť žiačke: Anne Stephanie Buhajovej, ktorá sa umiestnila na 1.mieste v kategórii 1A a žiakovi Danielovi Kimákovi, ktorý zaujal 1. miesto v kategórii 1B a budú nás reprezentovať na okresnom kole. Prajeme im veľa úspechov.

Za PK CUJ – Mgr. Ivana Lendáková

Comments are closed.