VÍŤAZI  2. ROČNÍKA „ZÁCHRANA SOM JA“

5.12.2018 sa uskutočnilo na pôde našej školy slávnostné odovzdávanie výhry.  Zástupcovia  nadácie Falck   odovzdali  výhru AED  do rúk žiakov 4.A triedy a ich triednej učiteľke Mgr. Ivety Szilvásiovej  za prítomnosti maskota projektu záchranára Falka. Súčasťou výhry bol aj kurz prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ a akreditovaný kurz prvej pomoci    pre všetkých pedagógov školy.

AED – automatický externý defibrilátor – je prenosný prístroj, určený pre použitie         pri laickej aj odbornej prvej pomoci. Tieto informácie a  ešte ďalšie praktické ukážky si deti zážitkovo mali možnosť vyskúšať pri ozajstných záchranároch na troch stanovištiach. Hravou a  pre malé deti zrozumiteľnou  formou im odborníci vysvetlili základné kroky, ktorými môžu v prípade potreby včas pomôcť pri záchrane ľudského života.

AED bude osadený do bezpečnej skrinky a umiestnený na viditeľnom, výrazne označenom mieste vo vestibule  školy.

Mgr.Iveta Szilvásiová, Mgr.Veronika Timuľáková

« 1 z 4 »

 

Comments are closed.