Projekt  eTwinning

Projekt eTwinning je dlhoročná platforma združujúca komunitu európskych škôl a európskych učiteľov. Je to zároveň aj internetový  portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy, ale je aj súčasťou  vzdelávacieho európskeho programu Erasmus +.

Pani učiteľky Mgr. Lendáková Ivana a Mgr. Szilvásiová Iveta sa so svojimi žiakmi zapojili do dvoch projektov pod názvami „My real me. Let’s talk about stereotypes“ (Moje skutočné ja. Porozprávajme sa o stereotypoch) a „Grandma ´s and  Grandpa ´s  games“ (Hry našich starých rodičov).Partnerské školy, s ktorými nadviazali komunikáciu pochádzajú z rôznych krajín Európy: Talianska, Rumunska, Španielska, Poľska, Česka, Turecka, Lotyšska, Portugalska a Grécka. Trvanie projektov býva rôzne, niektoré sú krátkodobejšie, iné môžu  zamestnávať triedy aj viac mesiacov. Obidve témy našich žiakov zaujali a začali plniť spoločné predpísané úlohy na hodinách Anglického jazyka. Realizáciu si každá z partnerských škôl prispôsobila  na svoju domovskú krajinu, a vzájomne si tak cez videá a fotografie mali možnosť žiaci a učitelia v online fóre TwinSpace  vymieňať skúsenosti, vedomosti, svoje práce, historické fakty, kultúrne a spoločenské tradičné ale aj netradičné informácie v anglickom jazyku. Pre žiakov to je  nezabudnuteľná skúsenosť  a netradičná forma výučby.

Mgr. Lendáková, Mgr. Szilvásiová

 

 

Comments are closed.