Už ste písali listy Ježiškovi?

Touto otázkou sa zaoberali žiaci 2.A a 4.A triedy z našej školy, keď im  triedne pani učiteľky oznámili, že pôjdu na exkurziu na Slovenskú poštu. Vianoce klopú na dvere a je najvyšší čas  urobiť to. Tak sa vybrali 21.11.2018 na pobočku hlavnej pošty v našom meste, aby zistili, ako majú postupovať, aby Ježiško listy dostal. Tam ich privítala pani zástupkyňa Mgr.Darina Juríčková, ktorá deti najprv previedla tromi oddeleniami tejto sprostredkovateľskej inštitúcie.  Postupne im vysvetlila jednotlivé činnosti a pracovné pozície, ktoré zabezpečujú plynulú prevádzku pošty. Žiaci oboch tried mali možnosť zistiť, že pošta, to nie je len posielanie zásielok listových, ale aj balíkových a peňažných, ktoré putujú okrem  Slovenska aj po celom svete a naopak. Dozvedeli sa ďalej o zrýchlenej kuriérskej doprave, vydávaní odbornej literatúry, pomôcok a tlačív, propagačných materiálov, poštových cenín, výrobe poštových pečiatok a činnosti poštového múzea. Ale keďže prišli kvôli Ježiškovi, všetky deti si od  pani Juríčkovej  odniesli  originálne pohľadnice, na ktoré napíšu listy pre Ježiška. Čo si kto bude želať, neprezradili, no odchádzali z pošty s pocitmi očakávania.

Mgr.Ďugošová, Mgr.Szilvásiová

 

 

Comments are closed.