Rovesnícke vzdelávanie  na 1. stupni

Keď  žiaci 4.A triedy končili práce na projekte záchranár Falko v októbri, dohodli sa, že ak vyhrajú pre  školu AED ( automatický externý defibrilátor) a kurzy prvej pomoci od nadácie Falk, uskutočnia rovesnícke vzdelávanie pre mladších spolužiakov. Vyhrať AED sa podarilo, preto slovo dodržať museli. Najprv však absolvovali mini školenie od triednej pani učiteľky, ktorá im vysvetlila, že sa zahrajú na učiteľov. Skupinka siedmich žiakov dobrovoľníkov sa pustila do príprav „Seminára o Falkovi“, ako si pracovne nazvali svoje učenie. Medzi sebou si rozdelili úlohy Tomáš Kostilník, Nelka Mesárošová, Michelle Shakery, Michaela Tehlárová, Michaela Kanalošová, Matej Timák a Samuel Harman.

Rovesnícke vzdelávanie je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenie „rovného s rovným“. Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu informácie a skúsenosti, ktoré sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom. Nebolo to jednoduché pre učiteľku, ale ani pre žiakov – učiteľov. Všetko dôkladne naplánovali, nacvičili, prichystali pomôcky a natrénovali prácu s IKT (informačno-komunikačnými technológiami ). Pani učiteľka triedna svojich malých pedagógov len sprevádzala a máličko poradila, aby brali ohľad na schopnosti a vek    skupín v jednotlivých triedach. Počas dvoch týždňov v novembri postupne uskutočnili svoje semináre v 3.B, 2.A, 3.A a 1.A triede. Malí učitelia prezentovali rovesníkom príbehy, úlohy, čiastkové aktivity projektu „Záchrana som ja“, predstavili Falka záchranára, jeho hymnu,   kamarátov a to všetko formou projektovej inštalácie a interaktívnych úloh.  Mladší spolužiaci sa aktívne zapájali, spolupracovali a so záujmom prejavili snahu naučiť sa prvú pomoc pri viacerých zraneniach. Pretože ako hovorí Falko záchranár: „aj deti vedia pomáhať“.

Mgr. Szilvásiová Iveta

Comments are closed.