Hodina deťom

9.novembra prebiehal 20. ročník verejnej zbierky Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska, ktorej krédom je pomáhať deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporovať aktivity, ktoré robia život detí krajším.

Naša škola sa každoročne stáva súčasťou tejto zbierky a aktívne ju podporuje s vedomím, že táto pomoc pomôže všetkým deťom a rodinám, ktoré túto pomoc nevyhnutne potrebujú.

Naše deviatačky ( Laura Kopilová, Miriama Židziková, Aneta Gabriková a Janka Chalachanová ) vytvorili tím dobrovoľníkov, ktorí s pokladničkou Hodiny deťom predstúpili pred žiakov našej školy, ktorí prispeli  dobrovoľnou sumou s vedomím, že konajú dobrú vec. Za svoj príspevok dostali odznak s logom Huga, ktorý je poďakovaním za prejavenú spolupatričnosť pri pomoci všetkým, ktorí to potrebujú.

Naše poďakovanie patrí všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy, ktorí si uvedomili dôležitosť tejto zbierky a podporili jej poslanie.

Vyzbierané peniaze v sume 194,34€ boli odoslané na účet verejnej zbierky Hodina deťom.

D.Cmarová

« 1 z 2 »

Comments are closed.