Súťaž o NAJ ŠARKANA

Naša škola sa zapojila do súťaže pre školy a jednotlivcov s vtipnou alebo zaujímavou fotografiou pod názvom NAJ ŠARKAN.

Výherca súťaže si môže vybrať sám jednu z 10 hodnotných cien.

Pani zástupkyňa Mgr. V. Belančinová spolu s Mgr. A. Hirkovou vytvorili vo vonkajších priestoroch školy obraz šarkana, ktorého siluetu a chvost vytvárali deti z ŠKD a Mgr. V. Belančinová z výkresov vytvorila tvár šarkana, lietajúceho nad malými dedinskými domami.

Hlasovanie za najkrajšieho šarkana sa začalo 19. októbra a trvá do 4. novembra.

Veríme, že nás svojím hlasom podporíte!

D.Cmarová

Comments are closed.