Súťaž Prvá pomoc – máme 1. MIESTO!

Dňa 24.10.2018 sa na SŠ Zdravotníckej uskutočnil 8. ročník súťaži PRVÁ POMOC určenej pre žiakov 9. ročníkov. Tejto súťaži sa zúčastnili aj naše žiačky menovite Aneta Gabríková, Janka Chalachanová a Laura Kopilová, ktoré teoreticky a prakticky pripravovala pani učiteľka Laudová. Tejto súťaži sa okrem nás zúčastnilo aj ďalších 8 základných škôl z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce aj Vranov nad Topľou.

 

V úvodnej časti sa museli naše žiačky popasovať s teoretickou časťou – testom. V ďalšej časti naše žiačky predviedli svoju praktickú činnosť v poskytovaní prvej pomoci pri bezvedomí, popálenine, bodnutí hmyzom, otvorenej zlomenine a masívnom krvácaní. Pri každom stanovišti sa hodnotila nielen rýchlosť ale aj, tímová práca, komunikácia s postihnutím a správne použitie protišokových opatrení.

 

Našim dievčatám k 1. miestu gratulujeme!

 

Comments are closed.