DOD SOŠ Technická

Dňa 26. 10. 2018 žiaci deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky Laudovej navštívil SOŠ Technickú v Humennom. Študenti so svojimi učiteľmi nám v jednotlivých učebniach odprezentovali jednotlivé odbory: Elektrotechnika, Strojárstvo, Počítačové technológie a Technickú a aplikovanú chémiu.

Odbor elektrotechnik naučí študentov prakticky zvládnuť prácu s mechatronickými a robotickými systémami vrátane ich programovania. Odbor mechanik strojov a zariadení vychováva odborníkov v programovaní CNC strojov. Na štúdiu počítačových technológiu nám študenti ukázali prácu s rôznymi grafickými programami a tiež tvorbu web stránok. Študenti z odboru chemik operátor nám predviedli rôzne zaujímavé pokusy.

Comments are closed.