Školské kolo OSJL

17.10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo OSJL, na ktorej sa zúčastnili žiaci deviateho a ôsmeho ročníka ( Laura Kopilová, Miriama Židziková, Jana Chalachanová, Sofia Anna Kršková, Ján Aľušík, Nina Gombárová, Ema Banduričová a Martin Macko).

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry pozostávala z troch častí:

  1. Práca s textom
  2. Transformácia textu
  3. Ústny prejav

Najviac bodov získala Laura Kopilová, žiačka deviateho ročníka, ktorá nás bude reprezentovať aj na okresnom kole OSJL.

Laure držíme palce!

Darina Cmarová

Comments are closed.