Úvodný ročník Juniády a Humenskej karičky

22.6. 2018 sa v priestoroch ZŠ – Kudlovská uskutočnili dve nové zaujímavé podujatia :

 1. Prvý ročník súťaže humenských škôl Juniáda o Putovný pohár mesta Humenné v kategórii speváckych družstiev a detských sólových spevákov
 2. Úvodný ročník tanečného projektu zameraný na udržiavanie pôvodných ľudových tanečných tradíciií v Humennom – Humenská karička.

Záštitou nad podujatím prevzala primátorka mesta Humenné PhDr Jana Vaľová a predseda Matice slovenskej JUDr Marián Gešper.

Do speváckej súťaže sa zapojilo 10 štvorčlenných družstiev zo siedmich ZŠ, pričom naša ZŠ – Laborecká postavila až dve súťažné družstvá. Celkovo účinkovalo 40 spevákov.

Odborná porota v zložení : Doc. Vladimír Marušín , ArtD. – vedúci Hudobnej katedry Prešovskej univerzity a pedagóg VŠMU Bratislava a zástupcovia jednotlivých ZŠ (učitelia HUV).

Putovný pohár mesta Humenné na rok 2018 v kategórii speváckych družstiev si vybojovalo

 1. Družstvo ZŠ – Laborecká v zložení :
 • Ema  Banduričová
 • Vanda Marinčáková
 • Tamara Volochová
 1. družstvo súťažilo v zostave:
 • Branislav Behún
 • Michaela Gažiová
 • Veronika Biľová
 • Zuzana Biľová
 • Nina Gombarová

Absolútnou víťazkou v kategórii sólo spev sa stala Vanda Marinčáková zo ZŠ Laborecká. Všetkých súťažiacich na súťaž pripravovala a na klavíri sprevádzala Mgr. Mária Ďugošová.

Všetkým  súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a výhercom srdečne blahoželáme.

Comments are closed.