Zábava a poučenie hudbou

Dňa 26. 06. 2018 sa mohli naši žiaci presvedčiť o tom, že aj vážna hudba môže byť zdrojom poučenia a zábavy. Takto dokázal pripraviť hudobno-výchovný koncert pre žiakov ročníka 1. – 9. pán Hrubovčák, známy hudobník, ktorý predstavil žiakom množstvo menej známych hudobných nástrojov, pričom na nich zahral v doprovode klasických hudobných skladieb. Žiaci sa oboznámili jak s názvami nástrojov, tak s názvami skladieb a to zábavnou i rozprávkovou formou. Do deja vtiahol žiakov tak, že sami vytvárali pohybové aktivity a mnohí jednotlivci sa prezentovali pred spolužiakmi svojim vystúpením.

I takýmito formami sa snažíme priviesť žiakov k tomu, aby sa hudba, aj klasická dostala do povedomia detí, a tak si k nej vytvorili kladný vzťah.

Darina Poláková

Comments are closed.