Záverečné zvonenie 9.A triedy

29.jún bol pre žiakov 9.A tým posledným, kedy vstúpili na pôdu školy ešte ako jej žiaci.

Deväť rokov uplynulo ako voda a nastal čas rozlúčky. Nič v živote nie je opakovateľné. Ani školské časy sa nevrátia.  Spoločné chvíle prežité v kolektíve sa pominuli, ale veríme, že v srdciach všetkých žiakov i nás, učiteľov, ostanú spomienky, ktoré vyvolávajú úsmev na tvári.

Tak, milí deviataci, je čas povedať si posledné „Dovidenia.“ Prajeme Vám na Vašej novej ceste životom veľa šťastia, správnych rozhodnutí a mnoho úspechov.

Darina Cmarová

Comments are closed.