Atletický viacboj

Každý rok organizuje ZŠ Pugačevova športovú súťaž – atletický viacboj, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci našej školy. Podujatie je pre žiakov roč. 1 – 4, z každého ročníka jedno dievča a jeden chlapec.

  1. roč.: Viliam Andrejčák,  Kristína Hrešková
  2. roč.: Peter Cvik, Nina Dická
  3. roč.: Kristián Valalik, Tamara Hajdučková
  4. roč.: Adam Voloch, Alica Filčáková

Súťažilo a v behu na krátke i dlhé trate, hod plnou loptou, skok do diaľky z rozbehu a šplh na žrdi. Naši žiaci bojovali zo všetkých síl a ako kolektív  zo ___   škôl získali pekné 3. miesto. Taktiež sa ani jednotlivci nedali zahanbiť. Každý žiak si odniesol dom ocenení v podobe medaily.

Medzi najlepšie ocenenými bola Tamara Hajdučková, ktorá, si vybojovala 1. Miesto

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a veríme, že svoj športový talent budú aj naďalej rozvíjať a budú tak obhajovať dobré meno našej školy.

Comments are closed.