Vojna očami mladých

Pod takýmto názvom sa niesla ďalšia výtvarná súťaž, z ktorej 15.06.2018 postúpili do celoslovenského kola práce týchto žiačok: Sandry Šafranovej zo 6.A, Vivien Tancerovej z 9.A a Simony Bujačkovej z 9.A triedy.

Oceneným blahoželáme!

Pripravovala ich p. uč. Belančinová

Viera Belančinová

Comments are closed.