Ocenení žiaci výtvarnej súťaže Naše mesto Humenné

Dňa 29.05.2018 mesto Humenné vyhlásilo výtvarnú súťaž pod názvom „Naše mesto Humenné.“ Nechýbali ani žiaci našej školy, ktorých práce postúpili do krajského kola.

Medzi ocenenými boli títo žiaci: Vivien Tancerová z 9.A, Simona Bujačková z 9.A, Karolína Šalatová z 9.A a Martin Šuľák z 5.A. Blahoželáme.

Pripravovala ich p. uč. Belančinová

Viera Belančinová

 

Comments are closed.