Deň matiek – akadémia

„Náručia mám sú vyrobené z nehy a deti v nich pokojne zaspávajú.“ ( Victor Hugo )

14. mája sa v priestoroch CVČ Dúha uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek.

Úprimné slová vďaky a úcty sa niesli bohatým programom, ktorým žiaci školy vyjadrili to, čo skrývajú na dne svojich srdiečok, a to lásku, nehu a nesmiernu vďaku, ktorú cítia ku svojim mamičkám.

Slávnostnú akadémiu otvoril a umeleckým slovom sa prihovoril riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura.

Moderovanie programu na profesionálnej úrovni zvládli dievčatá z 9.A triedy, Viktória Gombárová a Nina Peláková.

Všetci účinkujúci, počnúc najmladšími žiakmi, spevom, veršami či variabilitou tanečných choreografií zapálili plamienky v očiach svojich mamičiek. Sálou sa ozývali úprimné vyznania lásky mamičkám nielen v slovenskom jazyku. Melancholická pieseň v ruskom jazyku, verše zarecitované v angličtine či temperamentné tóny rómskej hudby pookriali srdiečka prítomných mamičiek.

Medzi účinkujúcimi žiakmi sa predstavili žiaci, ktorí reprezentujú školu na verejnosti a získali popredné umiestnenia v umeleckých súťažiach. Veľký obdiv patrí mladým tanečníkom L – River, ktorí sa vo svojej kategórii stali víťazmi celoslovenského Grand finále Showtime 2018 v Leviciach a vybojovali si postup na Majstrovstvá Európy v rumunskom Brašove.

Záverečné slovo akadémie patrilo našim speváčkam, Nine Gombárovej, Eme Banduričovej, Tamare Volochovej, Michaele Gažiovej, Vande Marinčákovej a Nele Mesarošovej, ktoré rezkým ľudovým spevom oslovili všetkých prítomných v sále. Tieto dievčatá  veľmi úspešne reprezentujú našu školu a na regionálnych súťažiach vo folklórnom speve získali popredné umiestnenia. Nela Mesarošová sa stala v I. kategórii víťazkou okresného kola Slávik Slovenska 2018 a postupuje na krajskú súťaž do Prešova a Vanda Marinčáková je víťazkou celoslovenského kola Slávik Slovenska 2015 a laureátkou celoslovenského kola tejto súťaže v roku 2016.

Srdce je odjakživa symbolom lásky, sídlom citu. A práve takéto srdiečko po skončení akadémie odovzdali žiaci svojim mamičkám. Tieto srdiečka vyrobili pre svoje mamičky samotní žiaci pod vedením pani zástupkyne, Mgr. Viery Belančinovej. O to viac boli vzácnejšie, lebo boli vyrobené s láskou.

Žiaci svojím programom vytvorili vynikajúcu atmosféru, ktorá dodala  akadémii slávnostný ráz. Za to všetko patrí poďakovanie nielen samotným účinkujúcim, ale aj ich učiteľom a vychovávateľom, ktorí spolu so svojimi žiakmi sa podieľali na úspešnom priebehu akadémie.

Darina Cmarová

« 1 z 3 »

Comments are closed.