Slávik Slovenska 2018

V piatok 4. mája sa v priestoroch CVČ Dúha uskutočnila okresné kolo 28. ročníka Slávika Slovenska, súťaže v speve slovenských ľudových piesní, ktorej garantom Peter Dvorský. Našu školu v nej reprezentovali žiačky Michaela Gažiová, Nela Mesárošová, Vanda Marinčáková a Ema Banduričová.

V I. kategórii (1. – 3. ročník) sa na 1. mieste umiestnila Nela Mesárošová z 3.A, ktorá postupuje na krajskú súťaž do Prešova. 2. miesto v III. kategórii (7. – 9. ročník) si vyspievala Ema Banduričová zo 7.A.

Najväčšie sympatie, hoci tentokrát bez umiestnenia získala Vanda Marinčáková zo 6. A, víťazka celoslovenského kola Slávika Slovenska 2015 a laureátka celoslovenského kola tejto súťaže v roku 2016, ktorá svojím spevom očarila všetkých prítomných (zdá sa, že okrem členiek poroty).

Všetkým súťažiacim za aktívnu účasť ďakujeme a oceneným srdečne blahoželáme. Nele držíme na krajskom kole palce.

 

Mária Ďugošová

 

Comments are closed.