Deň Zeme 2018

„Keď som v kozmickej lodi obletel Zem, videl som, aká je naša planéta krásna. Ľudia, chráňme a rozmnožujme túto krásu, neničme ju!“

Jurij Gagarin


22.apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými oslavami, ktoré sa konali pri príležitosti osláv jari, osláv jarnej rovnodennosti. V súčasnosti je tento sviatok zameraný na ekologické otázky a možné riešenia pri znečisťovaní životného prostredia.

Žiaci v našej škole si nielen plne uvedomujú dôležitosť ochrany našej planéty, ale aj prispievajú rukou k dielu. V úvode tohto slnečného dňa si žiačky parlamentu pripravili krátku rozhlasovú reláciu o Dni Zeme a triedni učitelia druhého stupňa diskutovali o témach ochrany ŽP       so svojimi žiakmi. Žiaci prvého stupňa sa hravou formou vytvárali aktivity: Kde bývam? Stopy zvierat a Triedenie odpadu – ako možno pomôcť našej Zemi.

Na druhej vyučovacej hodine žiaci celej školy vytvorili „živú planétu“ a vzdali hold našej matke Zemi.

V druhej časti sa žiaci konečne aj trošku zašpinili. Žiaci boli rozdelení do skupiniek a každá prispela svojím dielom pri skrášľovaní interiéru školy, ale aj jej okolia.  Žiaci prvého stupňa sa venovali izbovým rastlín vo svojej triede. Žiaci piateho ročníka vyrábali „Niečo z ničoho.“ Presnejšie rôzne výrobky z odpadového materiálu. Fantázií sa medze nekládli, preto ich bolo neúrekom. Naši šiestaci sa zamysleli, ako môžu pomôcť našej matke Zemi. Uvedomili si súvislosti medzi ekonomickými a sociálnymi prístupmi riešenia problémov života na Zemi. Svoje nápady dali aj            na výkres, čím vzniklo nádherné dielo. Dievčatá siedmeho a deviateho ročníka sa venovali našim skalkám a presádzali kvety. Žiačky ôsmeho ročníka sa venovali bylinkovej špirále, nazberali si mätu a vysadili nové bylinky,  ako je oregano, tymian a iné vhodné bylinky do kuchyne. Starší chlapci sa        s elánom pustili do skleníka a areálu školy.

Naša škola je environmentálne orientovaná a aktívne využíva rôzne formy zážitkového učenia tak, aby sme významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien a postojoch voči životnému prostrediu. V rámci Dňa Zeme sme vytvorili Pocitový chodník. Cieľom chodníka je priblížiť deťom prírodu dotykom. Vytvoriť im priestor, kde poznávanie na základe  rôznych senzorických podnetov bude pre deti hlbokým  a nevšedným zážitkom. Cez haptiku – dotykom bosými chodidlami –  budú vnímať vybrané prírodniny . Veď stúpiť bosými nohami na drevo, piesok, kôru stromu,  trávu  zanechá v deťoch rôzne pocity.

Všetci žiaci našej školy pristupovali v tento deň k spomínaným aktivitám usilovne, ale hlavne zodpovedne. Svojím aktívnym prístupom vyjadrili úctu Zemi – našej modrej krásavici.

Mgr. Dominika Laudová

« 1 z 2 »

Comments are closed.